STR’s krav

Lasses Trafikskola i Alingsås är ansluten till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) och vi har därmed förbundit oss att delge Dig som kund följande information.

En STR-trafikskola innebär att:

Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning
Hos oss innebär detta att Du tillhandahålls detta om Du begär det.

Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen
Det innebär att du får en preliminär kostnadsberäkning som stäms av vid minst två tillfällen under din utbildning.

Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner
Vi ser gärna att du ibland tar med dig din privata handledare, på så vis kan vi hjälpa dig och din handledare med vad ni ska öva på hemma.

Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer
När ni ska göra risktvåan (Kinnekulle Ring) får ni möjlighet att köra halva vägen dit eller halva vägen hem (ca40min) där ni får möjlighet att öva omkörning, att planera – fullfölja och avbryta omkörning i olika miljöer. Under pandemin har vi lärare kört själva för att minska smittspridningen.

Du ska informeras om hur mörkerutbildning genomförs
På trafikskolan genomförs din mörkerutbildning i teorisalen året om. En gång i månaden hålls en lärarledd teorilektion. (start i januari-22)
Under den mörka perioden (november t o m februari) boka gärna in en körlektion för praktisk körning i mörker.

Du får en tydlig information om gällande prislista.